Contacto por Whatsapp 681022860

Política de privacitat

En cumpliment de lo establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer amb titularitat de ANDGE S.L., amb la finalitat de desenvolupar l’activitat del negoci i realitzar promocions comercials dels serveis i productes oferts per GARAGE ANDREU S.A., TECNICAMER S.L., JAPAND21 S.L.U., ANDREU GESTIO i ADMINISTRACIO S.A., OPPRO INVESTMENTS S.L., OMNIWORM S.L., TALIARIS SPAIN S.L.U. i NAUTICA PALAMOS S.A. 

L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancelació dirigint-se a ANDGE S.L., C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPAÑA o mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@andge.com, adjuntan copia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.

ANDGE S.L. declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, que desenvolupa la citada llei orgànica.

asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf